Populismi – politiikan moniottelija

Käytännön kokemuksen ja tutkimuksen kautta tiedän ja tunnen populismin.

Populismista on moneksi. Se on politiikan monikäyttösana.

Populistiksi leimataan jokainen henkilö, joka esittää vallitsevasta totuudesta poikkeavan mielipiteen.

Populismin leima lyödään kaikkiin uusiin poliittisiin yrittäjiin eri puolilla maailmaa.

Populismi kuuluu myös vallanpitäjien arsenaaliin. Oman vallan haastajiin isketään populismin stigma.

Tein 1988 yliopistollisen lopputyöni populismista. Se hyväksyttiin aikanaan arvosanalla Cum laude approbatur. Lukaisin sen uudestaan aamupäivällä. Aivan kelvollinen perusgradu – ei häikäisevä, eikä huono.

Populismi on aina kansaan ja paikkaa sidottua.

Populistin ja populismin arvomaailmalle on luonteenomaista perheen, uskonnon, rehellisyyden, kovan työnteon, pienyrittäjyyden, vakiintuneiden perinteiden ja oman yhteisön arvostaminen ja puolustaminen.

Populismi ja populisti vastustaa korruptiota ja byrokaratiaa, suurta rahaa, suuria yksiköitä, yhteiskunnan ja järjestöjen ylisuurta valtaa, vanhoja puolueita ja hyvien tapojen vastaista rappiota.

Populististen liikkeiden keskeisimpään käsitearsenaaliin kuuluu kansa, jonka tahtoa populistiset liikkeet katsovat edustavansa. Kansa koostuu yhteisöissä asuvista ihmisistä.

Kansa on siis käsitettävä lähinnä ihmisyksilöiden muodostamaksi kokonaisuudeksi, jota sitovat yhteen yhteiset arvot, normit, kieli, kokemukset ja yhteenkuuluvaisuuden tunne enemmän kuin muodolliset organisaatiot.

Arkisessa politiikan taistossa populismilla usein tarkoitetaan vastuuttomia lupauksia ja kansansuosion kosiskelua halpahintaisin keinoin. Tämäkin on osa populismin käsitettä, mutta silloin populismi supistetaan pelkäksi retoriikaksi, eikä nähdä sen taustalla olevaa arvomaailmaa.

Populismi ja populisti saa ihmiset ottamaan kantaa – puolesta ja vastaan.

Perussuomalaiset on populistisesta aateperinnöstä lähtevä puolue. Olen myös populistinen puheenjohtaja.

Määrittelemme itse asialistamme ja poliittisen ohjelmamme.

Todellinen demokratia on järjestelmä, jossa on oikeus ja jopa velvollisuus esittää erilaisia mielipiteitä ja kansa vaaleissa päättää aatteiden ja puolueiden kannatuksen.

Populistisen johtajan perusominaisuuksiin kuuluvat hyvät puhelahjat, nopea tilannetaju, taito yksinkertaistaa asioista ja kyky kestää kovaa julkista painetta ja kritiikkiä.

Vaaleissa pärjäävät aina ne tahot, joiden johdolla ja aloitteesta asioista puhutaan. Tässä mielessä Perussuomalaiset, Vihreät ja kokoomus ovat tällä hetkellä myötätuulessa. Tilanne voi vaaleihin mennessä muuttua.

Kiitän erityisesti Jyrki Kataisen Populismi-kirjoitusta tämän keskiviikon Savon Sanomissa – sillä tuli Pentti Oinoselle ja kumppaneille rutkasti lisä-ääniä.

Populismin käsitteestä kiinnostuneille suosittelen sekä Margaret Canovanin että Peter Wilesin kirjoituksia aiheesta.

Populismilla pelottelija on populistin asialla. Kun itse vetää ja vastustaja työntää vaalivankkureita…niin ne liikkuvat.

—-

Unkarissa on ” paljastunut ” tilastojen vääristely ja huijaus. Tuliko tämä sinulle yllätyksenä?

EU tuottaa rakenteellista korruptiota.

Unkaria täytyy lähteä ” pelastamaan ”.

Se on tietenkin populismia vastustaa rahan lappamista toiseen kankkulan kaivoon.

Populismi on myös tervettä järjen käyttöä.

Se maksaa, joka tilaa.

Suomen kansa ei ole tilannut Kreikan eikä Unkarin talouskatastrofia. Sen vuoksi meidän ei pidä niitä maksaakaan.

Populismia? – Kyllä!