Populismin hauta on kaivamatta

Donald Trump hävisi presidentinvaalit.

Tämä on ollut monelle mieleen.

Syyllinen on poistumassa, mutta syyt eivät.

Populismin haudankaivajat kirjoittavat kolumnejaan, näkökulmiaan ja hihkuvat sosiaalisessa mediassa. Trump hävisi, tästä seuraa, että kaikki populistit kaikkialla häviävät.

Voi teitä. Sokeat taluttajat.

Kun minä 20 vuoden jälkeen luovuin vapaaehtoisesti Perussuomalaisten puheenjohtajuudesta, loppuiko populismi?

Ei se muutti muotoaan. Rohto oli pahempi kuin tauti.

En arvosta Perussuomalaisten nykyjohtoa kaksiseksi. Se ei tarkoita ja merkitse sitä, että toimisin aktiivisesti perustamaani puoluetta vastaan tai näkisin sen tarpeettomana.

Kykyä voi olla, arvostus on ansaittava.

Vanhat puolueet ovat mielestäni jokseenkin yhtä kelvottomia kuin aikaisemminkin vastaamaan kansan kokemaan hätään.

Kristillisillä on arvopohja kunnossa. Sen he kokevat päivittäin. Kukaan ei ponnekkaammin vaadi kristillisiä elämään kristillisemmin kuin ateistivasemmisto ja Helsingin Sanomien Pulli(ai)set.

Populismin voima on sen kyvyssä muuntautua ja tarpeen tullen muuttua jos ja kun olosuhteet muuttuvat. Se ei ole takinkääntö vaan elämän opetus suomalaisissa olosuhteissa.

Pitää määritellä oma linja ja pitää olla oma suunnitelma, sillä muuten olet osa toisten suunnitelmaa ja muiden määriteltävissä.

Nykypersujen voima piilee tässä. Linja ja suunnitelma on kovasti erilainen kuin minun johdollani, mutta se on olemassa, tunnistettavissa ja tarjoiltavissa.

Vennamolaisuus ja perussuomalaisuus ovat luoneet poliittisen perinteen, jolle on voinut rakentaa uutta, osin vastakkaista tarinaa.

Veikko Vennamo ja minä olemme osa tätä jatkumoa, eikä meitä saa pois historian lehdiltä, eikä redusoitua kuvista ja kansan muistista.

Populismi on kerrostumien luoja ja välittäjä. Viestin teho perustuu ajankohtaisuuteen ja kykyyn puhua kansalle kansan kielellä siinä ajassa jossa eletään ja niistä asioista, jotka koetaan ongelmiksi.

Suoraa puhetta ja taattuja tosiasioita. Tarjottimella tarjottuja. Populisti voi myös kieltää olevansa populisti. Minä myönsin.

Kansaa ei kannata katsoa alaviistoon. Setä nappaa!

Vasemmisto on ollut jo pitkään täysin kyvytön puhuttelemaan työtätekeviä miehiä. Nyt sama tauti uhkaa porvaripuolueita suhteessa yrittäjiin. Samoin seurauksin.

Kirjoitin Populismista sujuvasanaisen ja kansantajuisen pamfletin Kunnalliselle kehittämissäätiölle. Se on nyt vapaasti ladattavissa heidän sivuiltaan.

Suosittelen kaikkia populismista kiinnostuneita, innostuneita ja kauhistuneita lukemaan sen.

Etenkin Pirjo Hassisen ja Elina Hirvosen.

Populismin hauta on kaivamatta.

Tässä linkki, opiksi, ojennukseksi  ja iloksi.

Populismi