Oikeuskanslerin ratkaisu

Oikeuskansleri on tänään antanut ratkaisunsa kanteluihin, joissa arvostellaan minua, ulkoministeri Timo Soinia, siitä, että olin osallistunut Kanadassa abortinvastaiseen kynttilävigiliaan.

Oikeuskanslerin lausunto on kokonaisuus, jonka olen lukenut huolella. Oman kantani tulee ilmi selvityksessäni.

Olennaista kuitenkin on ratkaisun johtopäätös, jonka mukaan:

” Ulkoministeri Soinin ei voida osoittaa toimineen asiassa lainvastaisesti. ”

” Asia ei anna aihetta muihin laillisuusvalvojan toimenpiteisiin.”

Laitan tähän linkin Oikeuskanslerin ratkaisuun. Se kannattaa lukea kokonaisuudessaan.