Euro ei sovi Skotlannille

Euro ei ole menestystarina, se on poliittinen valuutta. Poliittiselle tahdolle rakennettu hutera talo. Seuraavassa muutama ajatus Suomessa täysin vaietusta The Financial Timesin artikkelista viime viikonlopulta.

 

Tapaus Skotlanti

Skotlantilaiset äänestävät 18.9. siitä, haluavatko he jatkossa enää kuulua Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan. Asiaa on tarkasteltu saarivaltakunnassa usealta eri kantilta.

 

Talouslehti Financial Times pyysi viime viikolla johtavia ekonomisteja miettimään, millaisia rahapoliittisia vaihtoehtoja itsenäisellä Skotlannilla on ja kuinka toimiva mikäkin niistä on.

Vaihtoehtoja on käytännössä neljä:

  • Valuuttaunioni jäljelle jäävän UK:n (Englanti, Wales, Pohjois-Irlanti) kanssa
  • ns. Sterlingisaatio, jossa Skotlanti pitää valuuttanaan Englannin punnan vaikuttamatta Englannin pankin harjoittamaan rahapolitiikkaan
  • Uusi, oma valuutta
  • Liittyminen euroon

 

Asiantuntijoita pyydettiin antamaan jokaiselle vaihtoehdolle arvosana nollasta kymmeneen sen perusteella, kuinka kannatettavana he kutakin vaihtoehtoa pitävät. Yhteispisteet olivat seuraavat: Oma valuutta 42p., valuuttaunioni 39p., sterlingisaatio 28p. ja liittyminen euroon 12p.

Käyn läpi vielä tiivistetysti asiantuntijoiden kommentit kustakin vaihtoehdosta.

 

Oma valuutta

Monen asiantuntijan mielestä pitkällä aikavälillä toimiva vaihtoehto, joka kerää tasaisesti pisteitä jokaiselta haastatellulta. Oma valuutta takaisi vapauden tehdä omaa raha- ja fiskaalipolitiikkaa, mikä pitkällä aikavälillä palvelisi parhaiten kilpailukyvyn säilymistä. Kansanäänestyksessä on kyse pitkälti myös kansallistunteesta, ja yksi itsenäisen valtion tunnusmerkeistä on oma raha.

Asiantuntijat huomauttavat myös, että moni muu Skotlannin kaltainen pieni maa pärjää hyvin omalla valuutallaan: esimerkkeinä Ruotsi, Norja, Tanska ja Uusi Seelanti. Oma valuutta tarjoaisi Skotlannille vakaan makrotaloudellisen ympäristön, joka sopeutuisi heilahteluihin automaattisesti ja pitäisi yllä normaalin kulutustason.

Huonoina puolina on uuteen valuuttaan siirtymisen epävarmuus. Koska Skotlannilla ei ole aiempaa näyttöä rahapolitiikan hoitamisesta, sen valtionvelkakirjat saattaisivat mennä huonosti kaupaksi ja valuuttakurssi voisi altistua voimakkaille heilahteluille. Myös ulkomaisten valuuttavarantojen puuttuminen olisi selkeä haittapuoli.

Jos Skotlanti ottaisi käyttöön oman rahan, asiantuntijoiden mielestä se olisi paras sitoa Englannin puntaan.

 

 

Valuuttaunioni:

Moni asiantuntija pitää tätä ehdottomasti parhaana vaihtoehtona. Englannin punta on valuuttana kestänyt vuosisatojen koettelemukset ja suojannut Britanniaa läpi maailmansotien ja maailmanlaajuisten talouskriisien. Myös pelot epäsymmetrisistä shokeista ja Skotlannin öljyriippuvuudesta ovat asiantuntijoiden mukaan liioiteltuja.

Valuuttaunioni olisi paras vaihtoehto sekä itsenäiselle Skotlannille että UK:lle. Molemmat ovat hyvin integroituneita talouksia, joissa työvoima ja pääomat liikkuvat vapaasti. Skotlannin viennistä lähes 70 prosenttia menee Britannian muihin osiin.

Ongelma on se, että jos Skotlanti äänestää Kyllä, nykyinen järjestelmä ei ole enää mahdollinen. Muilla briteillä ei olisi syytä tukea Skotlannin pankkisektoria ja paikata maan budjettivajetta.

 

 

Sterlingisaatio:

Itsenäistymisen alkuaikoina varteenotettava vaihtoehto. Kaupankäynti voisi jatkua UK:n ja Skotlannin välillä normaalisti. Vaihtoehto aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriöitä myös skotlantilaisten yritysten vientiin ja niiden rahoitustarpeisiin.

Vaihtoehto on kuitenkin riski skottilaisille pankeille, jotka menettäisivät turvaverkon: Englannin keskuspankin. Jos itsenäinen Skotlanti kieltäytyisi ottamasta itselleen omaa osaansa Britannian yhteisestä velasta (niin kuin se uhannut), sen olisi äärimmäisen vaikea saada mistään lainaa. Tällöin maa joutuisi pakkopaitaan, jossa sen olisi pakko joko nostaa veroja tai leikata kuluja, koska finanssimarkkinat karttaisivat sen velkakirjoja. Merkittävin haitta olisi se, että Englannin keskuspankki ei toimisi enää Skotlannin pankkisektorin viimekätisenä lainoittajana.

Sterlingisaation voi nähdä lähinnä mahdollisena väliaikaisena ratkaisuna, jota käytetään Skotlannin siirtyessä punnasta omaan valuuttaansa.

 

 

Liittyminen euroon:

Asiantuntijoiden mielestä ylivoimaisesti huonoin ratkaisu. Euroalue on hyvin epäoptimaalinen valuutta-alue. Euroopan Keskuspankki on osoittautunut huonosti johdetuksi instituutioksi, jonka päätöksistä voisi olla Skotlannille runsaasti harmia. EKP on kuristanut euroaluetta, tukahduttanut hauraan kasvun ja lisännyt työttömyyttä tiukalla rahapolitiikalla. Kuten tutkimusjohtaja Sam Bowman toteaa: ”tästä vaihtoehdosta on vaikea löytää positiivista sanottavaa”.

Ekonomistien mielestä euro on esimerkki siitä, kuinka huono politiikka voi peitota hyvän talouden. Euroalue on matkalla kohti deflaatioloukkua, eikä Skotlannin kannata hypätä siihen kelkkaan mukaan.

Skotlannin viennistä suurin osa suuntautuu euroalueen ulkopuoliseen Britanniaan, joten senkään vuoksi ekonomistit eivät suosittele kyseistä vaihtoehtoa. Skotlannin kaupankäynti ottaisi eurossa selkeästi takapakkia.