Vuosi vaihtui – kriisi ei

Sanoissaan SDP ja Urpilainen taistelevat verokikkailijoita vastaan – mutta teoissaan he lähettävät veroparatiisiin ja sen pankeille kohta yli 17 miljardia Euroa!

Politiikassa näkee ja kokee kaikenlaista. Harvoin ovat sanat ja teot niin kaukana toisistaan kuin nyt SDP:n lupauksissa veroparatiiseja ja niiden veronkiertoa vastaan käytävässä taistelussa.

Joulukuun lopussa suomalainen Pravda kertoi taas suurin otsikoin miten valtiovarainministeriössä valmistellaan veroparatiiseja käsittelevää kansainvälistä sormenheristelykokousta – ”Valtiovarainministeri haluaa näyttää, että SDP taistelee tosissaan veroparatiiseja vastaan.”

Mitenkä sattuikaan sopivasti – tulevissa Eurogroupin kokouksissa, ehkä jo 23. tammikuuta, Jutta Urpilaisella olisi tilaisuus todellisiin tekoihin. Euroopan “ansioitunein” veroparatiisi Kypros ja sen pankit ovat viidentenä vuorossa hakemassa veronmaksajien bailout-lahjaa.

Vähän on joulupaketti myöhässä, mutta kun sen suuruus on 100 % koko Kyproksen kansantaloudesta, niin eiköhän se kelpaa käärettä myöten…

Asia on tietysti suomalaisessa mediassa pidetty liinan alla – voisi olla että hallitukselta pelkkiä risuja saaneet STX:n työntekijät olisivat muuten voineet älähtää jotain..

Mutta onhan se duunarinkin jo opittava herrojen marssijärjestys – ”First things first!”. Kataisen ja Urpilaisen hallituksessa ollaan aina valmiina kantamaan vastuuta sinne eurouskovaisten pyhimpään. Sillä ei tietenkään ole mitään merkitystä että Kypros tunnetaan kansainvälisesti yhtenä pahimmista veroparatiiseista (tai parhaimmista riippuen siitä miten asiaa katsoo).

Sekään ei tunnu vastuunkantajiamme vaivaavan, että Kyprosta aktiivisesti markkinoidaan yritysalalla seuraavanlaisesti, tässä sitaatteja:

”…

 • Cyprus is the “lowest-tax EU Jurisdiction”. Standard corporate tax rate of 10% is the lowest in the EU..
 • Kyproksella on EU:n alhaisin verotus. Yleinen yritysveroaste on 10 %, sekin EU:n alhaisin..
 • Legal tax-planning strategies can be effectively employed to lower Cyprus Tax… even at levels significantly lower than 10%..
 • Laillista verosuunnittelua voidaan hyödyntää Kyprokselle maksettavien verojen kohdalla… jopa niissä tapauksissa, joissa veroaste on merkittävästi alle 10 prosenttia..
 • Tax rate of 0% for shipping companies..
 • Laivayhtiöiden veroaste on 0 %..
 • The “out-of-Cyprus profits” of Cyprus Non-Resident Companies are not taxable – (Cyprus Companies with management & control exercised outside Cyprus) – in other words an “EU Offshore Vehicle” ..
 • Muihin valtioihin sijoittautuneiden yritysten (kyproslaiset yritykset, joita hallitaan ja johdetaan maan rajojen ulkopuolelta) ns. Kypros-voitot ovat verovapaita. Toisin sanoen kyseessä on Euroopan    unionin sisällä toimiva veroparatiisi..
 • Tax-exempt gains on the trading and disposal of securities, essentially tax-exempt activity.
 • Verottomat voitot arvopaperikaupoista ja -myynneistä. Näin ollen ne ovat pohjimmiltaan verovapaata toimintaa.
 • Tax-exempt gains on the disposal of subsidiaries..
 • Verottomat voitot tytäryhtiöiden myynneistä..
 • Tax-exempt dividend income..
 • Verottomat osinkotuotot..
 • Tax-neutral group reorganizations..
 • Veroneutraalit konsernien uudelleenjärjestelyt..
 • Tax-relief for group losses..
 • Verohelpotukset konsernitappioissa..
 • No specific substance requirements..
 • Ei erityisiä vaatimuksia toimialojen suhteen..
 • Compared with other international financial centers, Cyprus offers a distinct benefit in the form of double taxation treaties … such treaties combined with very favorable tax rates for international business entities in Cyprus, opens the door to significant tax planning opportunities..
 • Muihin kansainvälisiin rahoituskeskuksiin verrattuna Kypros tarjoaa poikkeuksellisen suuret edut kaksoisverotussopimusten muodossa. Näiden sopimusten yhdistäminen hyvin suotuisiin    verokantoihin avaa kansainvälisille yrityksille ovet tuottoisaan verosuunnitteluun..
 • Investor friendly Tax Authorities … always being keen to help foreign investors..
 • Sijoittajaystävälliset veroviranomaiset, jotka ovat aina valmiita auttamaan ulkomaisia sijoittajia..

… ”

Toisin sanoen: nyt olisi Valtiovarainministeri Urpilaisella tilaisuus näyttää, että verokeinottelun vastustamiseen kuuluu tekoja, ei pelkkiä heliseviä lupauksia joista ei todellisuudessa välitetä. Muistuu mieliin demaripuheet vaalikeskusteluissa, vastustus pankkien tukemisista.

Suoraselkäisin vaihtoehto on selvä – veroparatiisien tukeminen ei kuulu Suomelle. Tai edes avun ehdollistaminen: jos Kypros ei nosta omaa todellista veroastettaan ja lopeta verokilpailua, sinne ei myöskään heru suomalaisten veronmaksajien rahoja.

Pahoin vain pelkään, että kohta tulee taas 17 miljardin edestä EU:n kuuluisaa vastuunkantoa – ja tästä yli puolet eli 10 miljardia suoraan veroparatiisin spekulanttipankkeihin. Kaikki maalle jonka asukasmäärä on noin Helsinki ja Espoo yhteensä.

Oma kantani on muuttumaton, tätä rahaa kaadetaan edelleen väärään paikkaan.
Ja mitä tulee hallituksen STX-menettelyyn, sekä suhtautumisessa Kyproksen veroparatiisin hedelmiin, nämä asiat pilkotaan eduskunnassa siemenkotia myöten.