Kreikkapaketti

Sain käsiini hallituksen esityksen ns. Kreikka-paketista. Sen perusteella minun pitäisi päättää Suomen vastuiden kasvattamisesta.

Katson, että olen hyvin perehtynyt EU:n talouskriisiin. Hallituksen tiedonanto ei anna mitään eväitä ymmärtää monimutkaisia vakuusjärjestelyjä.

Koko vakuussopimusta liitteineen ei ole saatavissa Suomen kielellä.

Tänään minulle vahvistettiin, että kansanedustajat saavat halutessaan nähdä salaiseksi luokitellut paperit. Näiden papereiden katsominen tuo myös vaitiolovelvollisuuden.

En ole varma haluanko nähdä kaikki asiaan liittyvät paperit ja siten asettaa kapulan omaan suuhuni.

Vastustan jyrkästi Kreikkapakettia, jonka yhtenä arkkitehtinä on Mikkelin mies Olli Rehn. Arvostelen jatkossakin asiaperusteilla sekä EU:ta että sen vaaleilla valitsemattomia johtajia.

Media. Kannustan teitä. Tehkää työnne. Paljastakaa salailu ja palauttakaan tutkiva journalismi kunniaan. Antakaa kansan tietää, mihin vastuisiin heitä uitetaan.