24.11.2009 Strasbourg, Kööpenhaminan ilmastomuutoksen valmistelu (keskustelu)

Strasbourg 24.11.2009

24.11.2009 Strasbourg, Kööpenhaminan ilmastomuutoksen valmistelu (keskustelu)
Timo Soini (EFD)
Arvoisa puhemies, meidän pitää turvata työntekijöiden, pienyrittäjien ja teollisuuden hyvinvointi. Vain terveessä taloudessa ympäristöteot ovat mahdollisia. Vain jos talous on terve, voimme satsata ympäristöön.

Se ei onnistu nykyisillä prosenttimääräisillä tavoitteilla. Nykyinen prosenttikauppa, vaikka katolilaisena itse sanonkin, on nykyajan anekauppaa, ja se ei ole hyvä asia. Meidän täytyy ottaa käyttöön ominaispäästöjärjestelmä, kuten autoissa, jolloin voidaan mitata, mitä on tullut, ja sen perusteella tehdä johtopäätöksiä.

Miksi vasemmisto sen paremmin Suomessa kuin Euroopassakaan ei puolusta työmiestä? Vasemmiston kannatus sulaa nopeammin kuin jäävuoret. Vaihtoehtoja on, ominaispäästörajat ylittäville tuotteille voidaan määrätä tullit. Jos luodaan sellainen järjestelmä, jossa ympäristödumppaus kehitysmaista ja vähemmän teollistuneista maista ei ole mahdollista, niin silloin pystytään turvaamaan työpaikat ja paremmat tuotteet myös jatkossa.