Suomalaista työtä puolustettava

Stora Enson Varkauden tehtaiden irtisanomiset ovat johdonmukainen seuraus EU:n ja Suomen valtaapitävien vääränlaisen ilmastopolitiikalle alisteiselle teollisuuspolitiikalle ja EU:n sinisilmäiselle vapaakauppalinjalle. Teollisuuden kustannuksia lisätään milloin minkäkinlaisin ilmastopoliittisin tarroin. Samaan aikaan Kiina ja muut ns. kehittyvät maat saavat vapaasti ihmisoikeuksia polkien ja ympäristöä saastuttaen tuoda Eurooppaan dumpatuin hinnoin tuotteensa.

Vihreät militantit väittävät suomalaisen metsäteollisuuden tuhoavan Euroopan viimeiset erämaat. He ovat vaatineet ostoboikottiuhkilla eurooppalaisia lehtitaloja ja kirjapainoja vaihtamaan suomalaisen neitseellisestä kuidusta valmistetun paperin
kierrätyskuitupohjaiseksi, vaikka se on huomattavasti saastuttavampaa ja usein
alunperin epäeettisesti tuotettua.

Esitän maan hallitukselle kolmen kohdan ohjelmaa metsäteollisuutemme pelastamiseksi:

1) EU:n kauppapolitiikkaan täyskäännös

Oikeudenmukainen vapaakauppa vaatii kaikilta samoja pelisääntöjä. Maan hallituksen on annettava tukensa tullien ja lisenssien asettamiseksi Kiinalle ja muille kehittyville maille niin kauan, kun ne ihmisoikeuksia polkien ja ympäristöä saastuttaen dumppaavat tuotteitaan Eurooppaan aiheuttaen näin ylitarjontaa esim. sanomalehtipaperin suhteen. Tämän esityksen voi tehdä vain maan hallitus EU-komissiolle.

2) Ilmastopolitiikkaan järkeä

Suomen on esitettävä EU:lle koko nykyisen ilmastopolitiikan romuttamista ja ominaispäästöpohjaiseen ilmastopolitiikkaan siirtymistä. Näin voidaan luopua kustannuksia nostavasta päästökaupasta ja päästään nopeammin YK:n ilmastotavoitteisiin.

3) Maineenpalautuskampanja

Vihreiden militanttien virheellisillä tiedoilla tuhrima suomalaisen metsäteollisuuden maine on palautettava ympäristöministeriön, metsäteollisuuden ja alan työmarkkinajärjestöjen Euroopan-laajuisella yhteiskampanjalla. Kampanjalla kerrottaisiin, kuinka teollisuutemme on jo toiminnoissaan aina raaka-ainehankintaketjuineen maailman ympäristöystävällisin. Ympäristöministeriö siirtää suojelurahoista miljoonan tämän kampanjan toteuttamiseksi. Suomalaisten työpaikkoja pitää suojella. Ihminen on tärkeämpi kuin kaiken maailman ötökät.

Näillä  päätöksillä on kiire, jotta voidaan vielä estää Varkauden irtisanomiset ja muukin metsäteollisuuden alasajo.