Itsenäisyyden asia ei vanhene koskaan

Hyvää Itsenäisyyspäivää.

Päivä on tärkeä ja merkityksellinen.

Siitäkin huolimatta, että minua korpeaa itsemääräämisoikeutemme voimakas supistuminen EUperustuslain

myötä; yli 3000 sivua EU-perustuslakia, jota ei ole saatavilla lukukelpoisena suomen

kielellä.

Suomalaiset haluavat päättää itse omista asioistaan.

Itsenäisyys lähtee halusta olla itsenäinen.

Tämä palo meillä suomalaisilla on.

Maailma muuttuu.

Itsenäisyyttä ja vapautta on puolustettu asein. Kiitos sotiemme veteraanien ja kotirintaman;

kommunismi ei koskaan saanut Suomea.

Tänään itsemääräämisoikeutta puolustetaan poliittisin keinoin ja omilla valinnoilla.

Itsenäisyyden asia ei vanhene koskaan.