Kööpenhaminan historiallinen puhallus

Ilmastonmuutoksesta on tulossa uusi uskonto.

Sillä on omat opinkappaleet, oma papisto ja helvettikin varattuna niille, jotka eivät ole oikeaoppisia.

Käsittelin ilmastonmuutoslogiikkaa tällä palstalla muutamia aikoja sitten. En toista niitä näkemyksiä

vaan keskityn Kööpenhaminan kokoukseen, josta käytin EU-parlamentissa tänään minuutin! (EUdemokratiaa)

pituisen puheenvuoron.

Koko ajatukseni on seuraavassa, jota kaikkea ei saanut minuutissa sanotuksi.

Ilmastomafia suunnittelee historian suurinta puhallusta Kööpenhaminan kokouksessa.

Ilmastomafia on hyväuskoisten vihertävien poliitikkojen avustuksella siirtämässä useita satoja miljardeja

euroja kehittyneiden maiden verovaroja kehitysmaissa toimiville, suuria voittoja tuoville, ylikansallisille

yrityksille ja kehitysmaiden valtiollisille yrityksille ns. ilmastomaksuna.

Esim. Kiina, joka on maailman rikkain valtio, kun mittarina on omat valuuttavarat, vaatii Kööpenhaminan

kommunikean allekirjoituksesta 300 miljardin vuosimaksua. Intia ja Afrikka toisen mokoman. Näissä

maissa toimivat ylikansalliset yritykset tekevät tuhansien miljardien voitot vuositasolla.

Kaiken järjen mukaan Kiinalla on mahdollisuus valtion kassan kautta maksaa toimet, joilla

ilmastotavoiteet toteutetaan. Mitä Kiina tekee?

Siellä on rakenteilla tai suunnitteilla yli kaksisataa hiilivoimalaa, joilla Kiina tavoitelee 150 000

megawatin sähköntuotannon lisäystä hiilituotannolla vuoteen 2020. Eli se siitä yhteisestä

ilmastotavoitteesta!! Hiiltä kehään ja kansa maksamaan – siis myös Suomen kansa.

Esitän:

EU:n on pelastettava oma teräs-, konepaja ja metsäteollisuutensa vaatimalla Kööpenhaminan

päätökseksi ilmastotavoitteiden toteutamiseksi:

Ominaispäästöjärjestelmään siirtymiseen nykyisten prosenttimääräisten tavoitteiden ja päästökaupan

sijaan. Ominaispäästöjärjestelmähän on jo sovittu ja otettu käytöön globaalisti autoille.

Teollisuudessa ja energiatuotannossa sovitaan globaalisti päästörajat tuotetulle tonnille, kappaleelle,

megawatille tai jollekin muulle mitattavissa olevalle suureelle.

Yritykset ja tuotantolaitokset, jotka eivät pääse näihin päästörajoihin maksavat ylityksen osalta sakot

kansalliseen tai kansainväliseen rahastoon. Näillä rahastoilla rahoitetaan ilmastotavoitteita; tuote- ja

teknologiakehityspanoksia sekä ilmastoteknologisia investointeja.

Todellinen ympäristöteko on säilyttää teollisuus kehittyneessä Länsi-Euroopassa. Yhteinen tavoitemme

on minimoida päästöt. Se ei toteudu päästökauppajärjestelmällä vaan ainostaan

ominaispäästöjärjestelmällä.

Sillä on mahdollista saavuttaa YK:n ilmastotavoitteet oikeudenmukaisella tavalla.

Sähköenergia on yksi keskeinen teollisuuden kustannuskomponentti ja elnitärkeä hyödyke

kotitalouksille sekä kaikkille yhteiskunnan toiminnoille. Ilmastopolitiikkaa ei saa alistaa kyltymättömien

ilmastomafioden rahastusalttareille.

Suomalaista työtä, teollisuutta ja työntekijää on puolustettava sekä kansallisesti että kansainvälisesti.