Kolme päivää Pyrsselissä

Kaukaa näkee lähelle.
Kolme päivää Pyrsselissä, pimeyden ytimessä, ei ole paljon, mutta uutta ideaa ja ajatusta syntyy.
Vanhojen puolueiden ja RKP-hyväkkään vaalirahoitus kertoo olennaisen; raha sahaa.
Tämän sotkun ainoa seuraus täytyy olla avoin ja läpinäkyvä rahoitus. Perussuomalaisilla ei ole
rahoitusta, josta ei voi kertoa.
Uskottavuus on poliittisen toiminnan selkäruoto.
Se tulee osaamisen ja linjan myötä. Sitä ei voi ostaa.
Puolueen linjan on oltava murtumaton ja ehdokkaiden arvollisia.
Ehdokasasetteluun on kiinnitettävä jatkossa entistä suurempaa huomiota.
Käyttäytymisen ja puheen on oltava linjassa.
Perussuomalaisten kannatuksen kasvu on ollut nopeata.
Perussuomalaiset ovat nyt myös Euroopassa.
Olimme keskeisesti mukana synnyttämässä uutta Vapaa ja Demokraattinen Eurooppa-ryhmää
Europarlamenttiin.
Laoinsäädännöstämme noin 70 prosenttia tulee tavalla tai toisella EU:sta. Se on järkyttävää, mutta
totta.
Perussuomalaisten on toimittava seka kansallisesti että kansainvälisesti.
Kun hoidamme tämä yhdistelmän oikein, voitamme seuraavat eduskuntavaalit. Se on tavoite, jonka
eteen on hyvä tehdä töitä.