Juhlapäivä

Suomen Pientalonpoikien Puolue perustettiin 9.2.1959 Pieksämäellä. Siitä on tänään kulunut 50 vuotta

Mikä siinä on kiinnostavaa?

SPP oli Suomen Maaseudun Puolueen, SMP:n, suora edeltäjä. SPP/SMP oli legendaarisen Veikko Vennamon luomus.
SPP:n synnyn pääsyitä oli kaksi: pienviljelijöiden asema heikkeni ja he tunsivat elinkeinonsa uhatuksi – suuri osa pienviljelijöistä koki, että heidän puolestaan ei puhu kukaan.

Toinen syy oli Veikko Vennamon ajatuminen umpikujaan Maalaisliitossa.

Kysymys oli sekä linjasta että henkilöstä. Politiikassa kaikki olennainen liittyy sekä harjoitettavan politiikan sisältöön että henkilöihin.

Politiikka on sekä asia- että henkilökysymys. Puolueet syntyvät aina tarpeesta; poliittisesta ja sosiaalisesta tilauksesta. Pelkkä otollinen tilanne ei riitä, tarvitaan ihmisiä ja vetäjä.

Veikko Vennamo oli vastaus kysyntään. Hänen poliittinen osaamisensa myös loi kysyntää.

SPP muutti nimensä SMP:ksi vuonnan 1966. Tuolloin talonpojan tappolinja oli pahimillaan.

Puolue laajeni maaseudun yleispuolueeksi, saavutti suuren vaalivoiton vuonna 1970. Tuli vanhojen puolueiden ja rahahoukutusten avulla hajoitetuksi, mutta nousi uudelleen 1980-luvulla. Meni hallitukseen, kannatus alkoi hiipua ja lopulta eduskuntaryhmässä tapahtuneiden sisäisten erimielisyyksien vuoksi menetti voimansa ja uskottavuutensa ja kaatui vuonna 1995.

Perussuomalaiset perustettiin syksyllä 1995. Perustajajäseniä oli neljä: Raimo Vistbacka, Kari J. Bärlund, Urpo Leppänen ja Timo Soini. Raimo Vistbacka oli päässyt ainoana SMP:n edustajana eduskuntaan vuonna 1995, puolue mureni alta ja päätimme yhdessä perustaa uuden.

SMP:n loppuvaiheista ja Perussuomalaisten perustamisvaiheista olen kirjoittanut laajemmin Maisterisjätkä-kirjassani (2008).

Perussuomalaiset puolue perustettiin entisten SMP:n jäsenten toimesta. Paljon oli yhteistä entiseen, paljon oli uuttakin.

Vanhaan jotakin uutta, uuteen perussuomalaisuutta.

Merkittävä ero SMP-traditioon oli myös henkilöissä. Perussuomalaisissa ei ole jäsenenä yhtään Vennamon suvun edustajaa.

SMP:n kannattajia kutsuttiin usein vennamolaisiksi Veikko Vennamon mukaan. Vennamolainen on Veikko Vennamon politiikan kannattaja. Olen vennamolainen.

Minulle Veikko Vennamo, inhimillisistä puutteistaan huolimatta, joita meillä kaikilla on, oli poliittinen profeetta. Merkittävä ja hyvä poliitikko.

Perussuomalaiset ovat lahjoittaneet 1 000 euroa Veikko Vennamon muistomerkkihankkeeseen, jonka käytännön toteuttamisesta vastaa Karjalan Liitto.

SPP/SMP/Perussuomalaiset nousevat samasta perinteestä. Viidessäkymmenessä vuodessa ehtii tapahtua paljon. Se on elämää.
Päivänpolitiikka on raadollista. Poliittiset voitot ja tappiot tulevat ja menevät.

Tärkeätä on tarjota ihmisille poliittinen koti. Tätä tehtävää Perussuomalaiset toteuttavat. Meitä on moneksi. Monta on ihmistäkin ja kaikki ihmiset ovat arvokkaita. Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas.

Minulla on juhlapäivä tänään. Vastaanottoa ei ole. Merkkipäivää vietetään työn merkeissä kirjoittaen Perussuomalaisten ryhmäpuhetta ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon.

Illalla menen Järvenpäähän puhumaan Perussuomalaisen kuntapolitiikan perusteista.

Kiitos niillle ihmisille, jotka kokoontuivat Pieksämäelle 50 vuotta sitten.
Uskon, että edustan sitä mitä te panitte alulle.

Jokainen ihminen tarvitsee juuret. Poliittiset juureni ovat pientalonpoikaisessa ajattelussa ja toiminnassa.