Veropolitiikka

Verot pitää asettaa maksukyvyn mukaan. Se on moraalisesti kestävä linja. Tästä on Suomessa laajasti luovuttu.

Varallisuusveron poisto oli suora ja suuri tulonsiirto ökyrikkaille. Samaa sarjaa olivat järjettömät optio-ohjelmat, joihin ei ole puututtu.

Samanaikaisesti kulutus-, energia- ja polttoaineveroja korotetaan. Ne iskevät suhteellisesti eniten pienituloisiin kansalaisiin. Heidän ostovoimansa heikkenee ja se aiheuttaa lisääntyvää tarvetta tulonsiirtoihin.

Korkea verotus ei voi olla päämäärä. Verotuksen oikea taso on yksi vallanpitäjien suurimmista haasteita. Ne pitää asettaa siten, että verotus tuottaa oikeudenmukaisesti varoja käytettäväksi yhteiseksi hyväksi.

Verotuksen oikea taso pitää myös harmaan talouden kurissa. Kun pelisäännöt ovat selvät ja oikeudenmukaiset, houkutus pimeän työn teettämiseen pienenee.